REGULAMIN SPRZEDAŻY

SKLEPU VITALNYSKLAD.PL

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie – informacje o Regulaminie, o nas oraz przepisach prawa, jakie mają zastosowanie przy kupowaniu naszych produktów;
II. Sklep internetowy – podstawowe informacje o tym, jak działa nasza strona i konto użytkownika;
III. Podstawowe informacje o produktach, sposobach zapłaty i dostawy;
IV. Zawarcie umowy – prosta instrukcja zamawiania naszych produktów;
V. Potwierdzenie zamówienia – sposób, w jaki informujemy o przyjęciu zamówienia i wysyłce;
VI. Dostawa – kiedy i w jaki sposób wysyłamy zamówione produkty;
VII. Prawo odstąpienia od umowy – czyli kiedy Klient może wycofać się z już zrealizowanego zamówienia;
VIII. Reklamacje – czyli co należy zrobić, jeżeli produkt okaże się wadliwy;
IX. Polubowne rozstrzyganie sporów – czyli gdzie mogą się Państwo zwrócić w razie problemów.

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin dotyczy każdego zakupu, jakiego dokonują Państwo korzystając z naszego sklepu internetowego vitalnysklad.pl.

Jest on cały czas dostępny na naszej stronie internetowej. Mogą go Państwo w dowolnej chwili pobrać w formacie PDF klikając ikonę „PDF” na dole strony.

W przypadku każdej sprzedaży decyduje treść regulaminu w dniu zawarcia umowy – będzie to ten regulamin, który otrzymają Państwo w ramach potwierdzenia otrzymania zamówienia.

Ponieważ użytkownicy naszych kont internetowych mogą korzystać z nich przez cały czas, w przypadku każdej zmiany regulaminu są o niej informowani z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Nowe brzmienie regulaminu, wraz ze wskazaniem najistotniejszych zmian, wysyłamy Państwu pocztą elektroniczną.

Jeżeli chcą Państwo kupić nasze produkty na innych zasadach niż opisane w Regulaminie, konieczne jest ich indywidualne ustalenie i spisanie w osobnej umowie. Jeżeli mają Państwo taką potrzebę, prosimy o kontakt. Zmiana zasad jest możliwa również po zawarciu umowy.

Oprócz Regulaminu zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Najważniejsze akty prawne, które dotyczą sprzedawanych przez nas produktów, to:


Informujemy, że Sprzedawcą towarów (czyli prowadzącym sklep vitalnysklad.pl) jest EKAA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Leszczyńskiej 53 (60-115 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000642190, NIP 7831740217, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

Prosimy, aby kontaktowali się Państwo z nami:

 • pocztą, na adres: Ul. Leszczyńska 53, 60-115 Poznań;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@vitalnysklad.pl;
 • telefonicznie, pod numerem: 618305522

CZĘŚĆ II

SKLEP INTERNETOWY

Aby zamówić towar muszą przekazać nam Państwo niezbędne informacje i pozwolić na posługiwanie się nimi. Może to następować za każdym razem przy składaniu zamówienia albo jednorazowo, poprzez założenie stałego konta, w ramach którego dane te będą zapamiętane.

Zakładając konto muszą Państwo:

 • zaakceptować nasz Regulamin (ten, który właśnie Państwo czytają). W tym celu wystarczy „kliknąć” kwadrat obok słów „Zgadzam się i akceptuje warunki Regulaminu sklepu”;
 • wyrazić zgodę na wykorzystanie Państwa danych (formalnie nazywa się to „przetwarzaniem danych osobowych”) – w zakresie niezbędnym do dostarczenia Państwu produktów. W tym celu również wystarczy zaznaczyć kwadrat obok treści zgody.


Podczas zakładania konta mogą Państwo również zasubskrybować nasz newsletter, czyli darmowe „czasopismo” rozsyłane wyłącznie drogą elektroniczną, w ramach którego przesyłamy nasze informacje handlowe.

Przechowujemy następujące informacje potrzebne do dostarczenia produktów:

 • Imię i nazwisko Klienta – potrzebne, by wiedzieć, kto jest naszym klientem;
 • (opcjonalnie) „firmę”, czyli nazwę Państwa działalności gospodarczej, spółki czy innego podmiotu, który ma być adresatem przesyłki i któremu wystawiamy fakturę VAT, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • Adres – potrzebny, by móc wysłać Państwu nasz produkt; mogą Państwo podać więcej niż jeden adres;
 • Adres poczty elektronicznej (e-mail) – potrzebny do kontaktu z Państwem;
 • Numer telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) – potrzebny do kontaktu z Państwem.


Dane te są bezpieczne, wykorzystujemy je wyłącznie w celu sprawnego dostarczenia Państwu naszych wyrobów. Osobom, które będą dostarczać przesyłki (kurierom) przekazujemy wyłącznie imię i nazwisko osoby, która ma odebrać wysyłkę, adres dostawy i numer telefonu.

Mogą też Państwo przekazać nam inne informacje, do celów statystycznych. W tym zakresie pytamy o płeć oraz datę urodzenia. Informacje te pomogą nam również na dobór formy grzecznościowej w kontaktach z Państwem.

Nie udostępniamy danych innym osobom, nie wykorzystujemy ich też do celów marketingowych – chyba że Państwo wyraźnie na to pozwolą.

Szczegółowe zasady ochrony Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

CZĘŚĆ III

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, SPOSOBACH ZAPŁATY I DOSTAWY

Produkty.

Informacje o naszych produktach, mogą Państwo znaleźć klikając na rysunek danego produktu. W razie braku niezbędnych informacji prosimy o kontakt.

Ceny produktów podane na stronie uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, o których są Państwo informowani podczas składania zamówienia. W przypadku dużych zamówień my pokrywamy koszt dostawy.

Sposoby płatności.

Mogą państwo zapłacić za kupowane produkty z góry:

 • Przelewem, na nasze konto w mBanku. Dane do przelewu:
  Nr rachunku: 78 1140 2004 0000 3102 7615 4806
  EKAA Sp. z o.o.
  Leszczyńska 53, 60-115 Poznań
 • Za pomocą szybkiego systemu płatności Tpay


Mogą państwo również wybrać przesyłkę płatną za pobraniem.

Wybór sposobu płatności ma znaczenie dla szybkości wysłania towaru – prosimy o uważne przeczytanie części VI.

Sposoby dostawy.

Zamówiony towar wysyłamy przesyłką kurierską. Korzystamy również z usług operatorów logistycznych (pośredników organizujących dostawę).

Składając zamówienie wybierają Państwo z usług którego z kurierów lub pośredników chcą skorzystać oraz na jakich warunkach, w tym finansowych. Szczegółowe informacje na temat naszych partnerów i kosztów dostawy znajdują się na stornie internetowej "Dostawa i płatność".

Zwracamy uwagę, że niektóre sposoby (usługi niektórych kurierów) są dostępne tylko w określonych przypadkach.

Informujemy, że wysyłamy produkty jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

CZĘŚĆ IV

ZAWARCIE UMOWY

Zamówienie można złożyć w dowolnym momencie, o każdej porze, każdego dnia.

Aby złożyć zamówienie należy wykonać po kolei następujące czynności:

 • Wybrać na naszej stronie produkty, które chcą Państwo zamówić i skompletować koszyk;
  „Koszyk” to Państwa łączne zamówienie, może się składać z dowolnej liczby produktów. Zawartość koszyka można w każdej chwili sprawdzić i zmienić.
  Po skompletowaniu koszyka należy wybrać opcję „zrealizuj zamówienie”, dostępną w koszyku;
 • Podać dane potrzebne do wysyłki;
 • Wybrać sposób dostawy i zapłaty;
 • Jeżeli chcą Państwo podać dodatkowe informacje (na przykład wyjaśnienia co do skomplikowanego adresu), można je wpisać w okienku „dodatkowe informacje”;
 • Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę z innymi danymi niż wskazane wcześniej (na przykład przy zakładaniu konta), należy zaznaczyć („kliknąć”) kwadrat obok słów „Proszę użyć innego adresu do faktury”;
 • Zaakceptować nasz Regulamin - jeżeli nie korzystają Państwo ze stałego konta i nie zrobili tego już wcześniej.
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zamówienia – jeżeli nie korzystają Państwo ze stałego konta i nie wyrazili zgody już wcześniej. Zgoda jest potrzebna zawsze przy podaniu nowych danych;
 • Na koniec prosimy o dokładne sprawdzenie całego zamówienia i kliknięcie zielonego prostokąta z napisem „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.


W chwili wykonania ostatniej czynności zostanie zawarta umowa sprzedaży (wraz z dostawą) zamówionych produktów.

CZĘŚĆ V

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy potwierdzenie pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który Państwo wskazali.

W potwierdzeniu zamówienia znajdują się wszystkie informacje podane przy jego składaniu, w szczególności cena poszczególnych produktów i koszt dostawy. Do potwierdzenia będą załączone:

 • Plik w formacie PDF zawierający kompletną treść zamówienia;
 • Formularz odstąpienia od umowy (o czym szerzej w części VII);
 • Treść niniejszego Regulaminu w formacie PDF.


Potwierdzenie powinni Państwo otrzymać w ciągu kilku minut po złożeniu zamówienia.

Prosimy o dokładne sprawdzenie potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zawiera ono błędy prosimy o kontakt.

Prosimy również o kontakt jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia zamówienia.

CZĘŚĆ VI

DOSTAWA

Termin i sposób dostarczenia zamówionych produktów zależy od tego, jaki sposób płatności został wybrany:

 • W przypadku zapłaty z góry (przelewem lub Tpay) wysyłamy towar niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 • W przypadku zapłaty „za pobraniem” wysyłamy towar niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.


Słowo „niezwłocznie” proszę rozumieć w ten sposób, że zwykle potrzebujemy do 3 dni roboczych na przygotowanie i nadanie paczki, choć na ogół następuje to szybciej. Nasi pracownicy pracują w dni powszednie.

Przesyłka jest zabezpieczana przez nas tak, aby nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zauważą Państwo uszkodzenia opakowania prosimy o poinformowanie nas o tym niezależnie od tego, czy produkt uległ uszkodzeniu.

CZĘŚĆ VII

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli są Państwo Konsumentami, mogą Państwo zrezygnować z już dokonanego zakupu („odstąpić od umowy”) bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

Konsument to:

 • osoba fizyczna (człowiek), która nie prowadzi działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą);
 • osoba fizyczna, która wprawdzie jest przedsiębiorcą, ale kupuje nasze produkty bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Prawo odstąpienia od umowy może Państwu nie przysługiwać w przypadku niektórych produktów, w szczególności:

 • podlegających szybkiemu zepsuciu;
 • mających krótki termin przydatności do spożycia;
 • przesyłanych Państwu w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po otwarciu opakowania nie można ich zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.


Pełną listę wyjątków zawiera art. 38 Prawa konsumenckiego (link).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu!

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od otrzymania zamówionych produktów. Jeżeli jedno zamówienie zostanie zrealizowane w różnych terminach (na przykład w kilku paczkach dostarczonych w różnych dniach), termin ten jest liczony od ostatniej dostawy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia należy:

 • Wysłać nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy;


Można to zrobić drogą elektroniczną (e-mailem) lub pocztą, na adres: Ul. Leszczyńska 53, 60-115 Poznań. Decyduje data stempla pocztowego.

Oświadczenie może przybrać dowolną formę, musi z niego jednak wynikać kto je składa i jakiego zamówienia dotyczy oraz czy odstępują Państwo od całości czy tylko części zamówienia.

Dla naszej i Państwa wygody stosujemy wzór odstąpienia od umowy. Jest on dostępny na naszej stronie, wysyłamy go również pocztą elektroniczną w ramach potwierdzenia zamówienia.

Niezwłocznie po otrzymaniu Państwa oświadczenia potwierdzamy, że do nas dotarło. Potwierdzenie wysyłamy drogą elektroniczną, na wskazany przez Państwa adres e-mail.

 • Odesłać nam zwracany produkt najpóźniej 14 dni po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Bardzo prosimy o zwrócenie również paragonu!;


Ponieważ to Państwo rezygnują z zakupu, nie ponosimy kosztów samego zwrotu.

Zwracany towar powinien być nienaruszony i oryginalnie opakowany. Ze względu na charakter produktów przyjmujemy tylko zwrot nieotwartych opakowań, butelek itp.

Cenę zwracamy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli jednak w tym czasie nie otrzymamy zwracanego towaru ani dowodu jego wysłania do nas, wstrzymujemy się aż do ich otrzymania.

Zwrot następuje na następujących zasadach:

 • Otrzymują Państwo całą uiszczoną cenę zwracanego produktu;
 • Otrzymują Państwo z powrotem uiszczony koszt wysyłki – ale tylko w wysokości najtańszego dostępnego rodzaju wysyłki i tylko w przypadku zwrócenia całego zamówienia;
 • Jeżeli wskutek Państwa postępowania z towarem stracił on całość lub część wartości, w szczególności jeżeli jego sprzedanie innej osobie po pierwotnej cenie nie będzie możliwe, zwracamy jedynie faktyczną wartość produktu.


Zwrot pieniędzy następuje taką samą drogą, jaką Państwo zapłacili za zwracany towar.

Przypominamy, że możliwe jest ustalenie indywidualnych zasad zwrotu towaru również po zawarciu umowy!

CZĘŚĆ VIII

REKLAMACJE

Naszą misją i obowiązkiem jest dostarczenie Państwu produktów wysokiej jakości, wolnych od wad. Jeżeli otrzymany przez Państwa produkt jest wadliwy, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym.

Produkt jest wadliwy, jeżeli:

 • jest niekompletny (na przykład opakowanie jest niepełne lub uszkodzone);
 • nie odpowiada opisowi na naszej stronie lub innym naszym deklaracjom;
 • inna osoba rości sobie prawa do produktu, w szczególności twierdzi, że stanowi on jej własność (wada prawna).


Nie ponosimy odpowiedzialności za wady, jeżeli są one efektem nieprawidłowego używania lub przechowywania naszych produktów. Prosimy stosować się do zaleceń zamieszczonych na opakowaniu oraz w ulotkach!

Prosimy o sprawdzenie stanu otrzymanej przesyłki i w razie wątpliwości jego udokumentowanie (na przykład zdjęciami).

Wadę mogą Państwo zgłosić w dowolny sposób, prosimy jednak o korzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Reklamacje i Zwroty”.

Zgłaszając reklamację mogą Państwo:

 • żądać usunięcia wady;
 • żądać wymiany produktu;
 • żądać obniżenia ceny proporcjonalnie do wartości produktu wadliwego;
 • odstąpić od umowy żądając zwrotu zapłaconej ceny, ale nie wtedy, gdy wada jest nieistotna;


W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa żądania. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z uwzględnieniem reklamacji.

Aby pozytywnie rozpatrzyć Państwa reklamację potrzebujemy następujących informacji:

 • dane nabywcy – czyli imię, nazwisko i adres osoby, która kupiła towar;
 • numer zamówienia – jest to numer widoczny na opakowaniu oraz numer wskazany w potwierdzeniu zamówienia;
 • rodzaj produktu, którego dotyczy wada – prosimy o podanie nazwy widniejącej na naszej stronie internetowej;
 • opis wady – musimy wiedzieć na czym polega problem;
 • jeżeli to możliwe – dowodów potwierdzających wadę.


Zgłaszając reklamację powinni Państwo zwrócić wadliwy produkt na adres: Ul. Leszczyńska 53, 60-115 Poznań. Następuje to na nasz koszt.

Zagadnienie odpowiedzialności za wady jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacji konsumenckich opisujących dokładnie Państwa uprawnienia. Informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

CZĘŚĆ IX

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W każdym przypadku, gdy uznają Państwo, że miało miejsce naruszenie Waszych praw, istnieje możliwość wystąpienia na drogę sądową przed sądem powszechnym.

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy mniej sformalizowanej. Informujemy, że wyrażamy zgodę na różnego rodzaju mediacje.

Mogą Państwo skorzystać w szczególności z postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej. Rozpoznanie takiej sprawy jest bezpłatne i znacznie szybsze niż w przypadku sądu powszechnego. Szczegółowe informacje na temat procedury znajdą Państwo na stronach internetowych Inspektoratów. Adres Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu to: Al. Marcinkowskiego 3, Poznań 60-967.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text